"Zlaté české (špinavé) ručičky"

18.08.2009 22:22
Zpět

 

Bekie McCloud, EMA Marketing, Technical Director for Food and Beverage for JonsonDiversey


Od vypuknutí onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) v nedávných letech a možnosti nového úderu ptačí chřipky způsobující pandemii se velká pozornost věnuje nedostatečným zásobám antivirových léků a pohotovostním plánům. Avšak experti říkají, že pro vlastní ochranu (ochránění sebe samého) stačí jednoduché řešení – umýt si ruce.
To, že si zaměstnanec potravinářského obchodu, gastronomických služeb a potravinářské výroby umyje správně ruce, ovlivňuje nejen samotného zaměstnance, ale také další lidi, zákazníky, návštěvníky restaurací a veřejnost.
Mytí rukou u pracovníků potravinářských podniků je klíč k ochraně před mikroby a jejich šířením, protože ti jsou zdrojem nemoci z potravin a otrav z potravin.
Podle celosvětové zdravotnické organizace BUPA se v UK každý rok ztratí více než 150 milionů pracovních dní kvůli nemocem podobných chřipce, což přináší ekonomickou ztrátu 6,75 miliard £ 1. Právě kvůli těmto vysokým číslům se musí účinná hygiena stát zcela automatická. Mytí rukou je jednoduchý a efektivní způsob jak se ochránit před přenosem mikrobů. US Centrum pro kontrolu nemocí a jejich ochranou (Center for Disease Control and Protection) popisuje mytí rukou jako „nejdůležitější prostředek pro prevenci (způsob obrany, ochrany) šíření infekce“ 2.
Podle pokynů Světové zdravotnické organizace by nemělo být mytí rukou omezeno pouze na ruce, ale mělo by také zahrnovat zápěstí. Celá oblast ruky by se mělá mýt minimálně 10-15 sekund mýdlem a tekoucí vodou. V oblasti zdravotní péče a v potravinářském průmyslu by se měla dekontaminace rukou provádět ještě gelem obsahujícím alkohol a to jeho vetřením do pokožky rukou po dobu 15-30 s. Tento krok musí být aplikován na čisté ruce, protože by byl neúčinný, pokud jsou ruce ušpiněny bílkovinami nebo tukem.
Čistota rukou je nejčastěji spojena také s mýdlem a čistou tekoucí vodou. Mýdlo, pokud je ve formě kostky, musí být ponecháváno na držáku mýdla, aby mělo možnost oschnout. Nesmí se ponechat ležet ve vodě, protože v takovém prostředí mohou růst mikroorganismy, jako jsou např. pseudomonady a oportunní pathogeny, které vyvolávají onemocnění většinou jen u hostitele s významnou poruchou imunity. Zásobník na tekuté mýdlo musí být umýván průběžně každý den, a pokud je náplň prázdná, musí být vyměněna a ne znovu plněna. Na sušení rukou by měly být použity jednorázové ručníky ze zásobníku, kterého se nedotýkáme. Je lépe použít ručníky než vysoušeče vzduchem. Běžné ručníky by se používat neměly (mělo by se vyhnout jejím používáním), protože jsou zdrojem přenosu infekce. Je důležité usušit si ruce, protože na vlhkých se mohou snadněji šířit bakterie.
Další péče by se měla týkat přípravy na mytí. Nehty by měly být krátké, rukávy by se měly vyhrnout nad lokty a měly by být odstraněny veškeré šperky (ověšky). Postup by měl být důkladný, umytí mýdlem všech ploch, zvláště mezi prsty, pak se ujistit, že jsou odstraněny všechny zbytky nečistot i mýdla a dokončit usušením rukou.
Hygiena rukou by měla být doprovázena i hygienickou přípravou jídla. Neměly by se jen mýt ruce během a po přípravě jídla, ale pozornost by se měla věnovat zacházení s jídlem (např. tepelně neopracovaným masem), které může obsahovat hodně mikrobů. Každý den tisíce lidí onemocní z jídla, které konzumují. Nebezpečné mikroorganismy, jako viry, bakterie a plísně, se přenáší mezi povrchy, rukama a dalšími potravinami v procesu známém jako křížová kontaminace. To se stává přímým kontaktem mezi rukama, prkýnkem (krájecí deskou), ručníky, oděvem, kuchyňským náčiním a pracovním povrchem. Zvláště syrové maso obsahuje nebezpečné bakterie, které se snadno šíří dotekem. Je zvláště důležité držet syrové maso od potravin připravovaných k přímé spotřebě, jako jsou saláty, vařené maso, ovoce, chléb. Syrové maso by mělo být přikryto a skladováno tak, aby bylo zajištěno, že, v místech, kde se nedotýká nebo nekape na další jídlo. Ruce by se měly vždy omýt po doteku syrového jídla a před dotekem nějakého dalšího.
Pokud si pracovník pokaždé umyje své ruce, pak může sám zabránit každoročnímu onemocnění řady lidí. Další důvod pro časté mytí rukou je ochrana křížové kontaminace (přenos bakterií z jednoho místa na druhé), která se vyskytuje při kontaktu rukou, nebo rukou a povrchu.
Pracovník gastronomie nebo potravinářského průmyslu potřebuje vědět, kdy je mytí rukou nezbytné = (potřebné). Zaměstnanci by si měli mýt ruce v následujících případech:
• když poprvé vstoupí na pracoviště a pokaždé, když přechází či opouští pracoviště. Pokud poprvé vstupuje do budovy, nebo přichází z jiných budov, musí si umýt ruce, aby odstranily bakterie přinesené z jiných částí;
• bezprostředně před dotykem nebo prací s potravinou, potravinářským zařízením, které přichází do styku s potravinou nebo obalem, který přichází do kontaktu s jídlem;
• bezprostředně po přestávce nebo použití toalet. Pokud pracovník otvírá dveře nebo se dotkne různých povrchů, aby se dostal ke svému specifickému pracovnímu místu, před začátkem práce by si měl opět znovu umýt ruce;
• Bezprostředně pokaždé po kašli, smrkání, použití kapesníku, kouření nebo jídle;
• Pokud se dotkne špinavých nástrojů, nebo když existuje možnost kontaminace mezi špinavou částí a potravinou;
• Pokaždé když přechází od práce se syrovou či nevařenou stravou k připravenému nebo již tepelně opracovanému pokrmu;
• Po utření rukou o zástěru, uniformu nebo části těla, již utřených rukou nebo dlaní;
• Před použitím a po sundání rukavic. Lidé se často chovají, jakoby je rukavice měly chránit od šíření mikrobů z jídla, ale účel rukavic je spíše v tom, že slouží jako druhá kůže, nechrání zaměstnance nebo jídlo;
• Pokud pracují s penězi nebo s jinými lidmi za pultem, a pokud se vrací zpět k práci s jídlem;
• Pokaždé když potřebují odstranit olej nebo tuk z rukou. Také si musí umýt ruce, pokud pracují s odpadky nebo používají popelnici.

Přínos mytí rukou je nekonečný a universální. Od snížení běžných chorob z nachlazení ve školách až k ochraně před křížovou kontaminací při přípravě jídel, až po pomoc zastavit šíření infekce v nemocnicích a pečovatelských domech. Ke snížení rizika šíření infekcí je proto co je nejjednodušším a nejefektivnějším řešením začít v první řadě s ochranou u sebe sama.

1Bupa Fact Sheet Colds & Flu
2Access Excelence, The National Health Miseum, Handwashing

 

Vyhledávání

© 2008 - 2012 Bon surf! - Ça va! - Salut! - TomNet ®

outils webmaster
weblog